Operatorul Elefant Online S. A. a fost amendat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu suma de 10 000 de lei, pentru că a transmis mesaje comerciale nesolicitate.

amenda elefant reclame email

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei plângeri primite la Autoritate, prin care se reclama faptul că operatorul Elefant Online S.A. a transmis petentului mesaje comerciale nesolicitate pe adresa de e-mail, fără consimțământul acestuia. Cu toate că autorul plângerii se dezabonase atât pe site-ul operatorului, cât și prin link-urile de dezabonare din newslettere, el a continuat să primească din partea Elefant Online S.A. mesaje comerciale nesolicitate pe adresa de e-mail.

În consecință, operatorul Elefant Online S.A. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Sancțiunea a fost aplicată întrucât operatorul nu a făcut dovada obținerii consimțământului prealabil expres și neechivoc pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail încălcându-se dispozițiile referitoare la comunicările nesolicitate prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice .

În acest context, s-a recomandat societății luarea măsurilor necesare respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/2004, în vederea transmiterii de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronică numai cu consimţământul expres prealabil al destinatarilor.

 

Lasă un răspuns