Cseke Attila, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a semnat 36 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală de 308 680 126,13 lei.

Dintre acestea, 13 contracte au ca beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii, iar 23 vizează investiţii în infrastructura educaţională şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor. Redăm mai jos lista celor din cea de-a doua categorie.

investitii guvern regio

Investiții în localități din mediul urban

 • municipiul Sebeş din județul Alba va primi va primi suma totală de 19 926 264,34 de lei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 • oraşul Victoria din orașul Brașov va primi 8 714 810,25 de lei pentru reabilitarea Şcolii Generale aparţinând Liceului Teoretic „I.C.Drăguşanu“.
 • Universitatea din Craiova, din județul Dolj, va primi 27 735 315,31 de lei pentru consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea Complexului de cercetare şi activităţi conexe „Sfântul Ierarh Calinic“;
 • oraşul Novaci din județul Gorj va primi suma de 21 923 676,34 de lei pentru înfiinţarea Centrului Orăşenesc de Creaţie, Arte şi Tradiţii şi pentru realizarea unui traseu ciclo-pietonal;
 • oraşul Bălan din județul Harghita va beneficia de 19 701 867,07 de lei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor;
 • municipiul Topliţa din județul Harghita va beneficia de 7 897 524,35 de lei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor;
 • municipiul Vulcan din județul Hunedoara va primi 5.910.784,12 de lei pentru înfiinţarea unei creşe şi pentru refuncţionalizarea spaţiilor publice urbane din ZUM-uri, prin transformarea acestora în parcuri şi locuri de joacă pentru copii;
 • oraşul Luduş din județul Mureş va beneficia de 7 679 462,14 lei pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Casei de Cultură.
 • municipiul Reghin din județul Mureş va beneficia de 8 077 645,17 lei pentru modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic „Petru Maior“;
 • oraşul Negreşti-Oaş din județul Satu Mare va beneficia de 19 639 100,12 lei pentru eficientizarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public;
 • municipiul Mediaş din județul Sibiu va beneficia de 30 573 896,48 de lei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului urban;
 • Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava va primi suma de 11 609 143,47 de lei pentru modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale universitare în Corpul E.
 • Orașul Brezoi din județul Vâlcea va primi suma de 17 136 736,56 de lei pentru înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi pentru amenajarea spaţiilor urbane.

 

Investiții în localități din mediul rural

 • comuna Ighiu din județul Alba va beneficia de 3 335 636,60 de lei pentru reparaţii capitale la Şcoala Gimnazială din localitatea Telna.
 • comuna Cobia din județul Dâmboviţa va primi, pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea Şcolii cu clasele I-VIII Gherghiţeşti, suma de 8 081 479,72 de lei;
 • comuna Dragalina din județul Dâmbovița va primi suma de 9 828 829,36 de lei pentru extinderea şi dotarea Şcolii Boboci cu 8 săli de clasă, 3 laboratoare şi sală de sport;
 • comuna Malu cu Flori, de asemenea din județul Dâmbovița, va beneficia de suma de 5 454 536,09 lei pentru modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii din satul Malu cu Flori.
 • comuna Salsig din județul Maramureş va beneficia de 4 409 033,64 de lei pentru reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii Primare şi reabilitarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale;
 • comuna Albeşti din județul Mureş va beneficia de 15 120 833,09 de lei pentru modernizarea, extinderea şi dotarea şcolilor gimnaziale din localităţile Albeşti şi Boiu.
 • comuna Gheorghe Doja din județul Mureș va beneficia de 6.535.398,80 de lei pentru extinderea şi reabilitarea Şcolii Gimnaziale „Rákosi Lajos“;
 • comuna Pănet din județul Mureş va beneficia de 6 991 487,66 de lei pentru construirea unei clădiri multifuncţionale în scop educaţional şi sportiv.

Lasă un răspuns