Societățile de asigurări Gothaer, Grawe şi Uniqa au fost sancționate, în urma controalelor periodice efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Au fost descoperite deficiențe în funcționarea mecanismelor de control intern sau a procedurilor.

autoritatea de supraveghere financiara

Uniqa Asigurări de Viaţă a primit o amendă în valoare de 40 00 de lei, după ce s-a constatat că, pentru unele produse de asigurare, nu le-au fost furnizate clienţilor toate informaţiile privind condiţiile contractului. În alte cazuri, aceste informații au fost furnizate într-o manieră neconformă, iar alteori modalitatea de calcul a primelor de asigurare nu a fost realizată pe baze actuariale general acceptate. Pe lângă amendă, societatea este obligată să transmită ASF un plan de măsuri în vederea remedierii aspectelor constatate.

Gothaer Asigurări Reasigurări a fost sancţionată cu avertisment pentru deficienţe ce ţin de modalitatea de reflectare în procedurile interne a anumitor activităţi, precum şi pentru  disfuncţionalităţi în elaborarea unor documente pe care avea obligaţia să le întocmească.

Grawe România Asigurare a primit tot un avertisment, pentru calculul eronat al obligaţiilor legale privind contribuţia la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, privind taxa RCA şi taxa de funcţionare.

Cele trei societăți au dreptul de a contesta sancţiunea în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei Consiliului ASF.

 

 

Lasă un răspuns